Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za gradnje je tudi poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki

Avtor: | Objava: 17.05.2004Za gradbenike je vsekakor pomembno poznavanje Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.  

Ta pravilnik določa, da mora investitor za pridobitev uporabnega dovoljenja upravnemu organu, poleg vse druge dokumentacije, kot sestavni del projekta izvedenih del priložiti tudi poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Če tega poročila ne bo predložil, se bo takšna vloga štela za nepopolno! Poročila ni potrebno izdelati v vsakem primeru, ampak le v primeru, če količine gradbenih odpadkov presegajo najmanjše količine, ki jih določa pravilnik.  

Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
- količino gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem;
- količino gradbenih odpadkov, oddanih v neposredno predelavo oz. odstranjevanje;
- količino nevarnih odpadkov, oddanih zbiralcem ali oddanih neposredno v predelavo ali odstranjevanje;
- količino predelanih gradbenih odpadkov na kraju nastanka ter na gradbišču;
- količino zemeljskega izkopa, ki je bil odstranjen z gradbišča;
- navedbe firm in sedežev zbiralcev in predelovalcev odpadkov, katerim so bili odpadki predani;
- pregled evidenčnih listov, s katerimi je bil potrjen prevzem gradbenih in nevarnih odpadkov. 

VELJAVNOST:
Od 7.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 50/2004)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/2000, 67/2002

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *