Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili ali so namenjeni za stik z živili. Na te pogoje morajo biti pozorni predvsem proizvajalci proizvajalci in prodajalci embalaže in posode za shranjevanje živil.

Pravilnik določa naslednje skupine izdelkov in materialov:
- polimerni,
- regenerirane celulozne folije,
- elastomeri in guma,
- keramični materiali in izdelki,
- kombinacija naštetih skupin.

Materiali morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
- za njihovo izdelavo se smejo uporabljati samo snovi, ki so uvrščene na pozitivni seznam,
- takšne snovi morajo izpolnjevati predpisana merila čistosti,
- za uporabo teh snovi morajo biti opredeljeni posebni pogoji,
- za nekatere sestavine materialov in izdelkov morajo biti določene mejne vrednosti za specifično prehajanje v/na živila,
- celotno prehajanje sestavin v/na živila ne sme presegati mejnih vrednosti.

Materiali in izdelki morajo izpolnjevati tudi specifične pogoje, ki jih določajo priloge Pravilnika.

V nekaterih primerih pa je dovoljena tudi uporaba snovi in izdelkov, ki ne izpolnjujejo meril in zahtev iz Pravilnika, in sicer:
- če imajo snovi dovoljenje za uporabo, ki pa se izda za največ dve leti,
- če so materiali in izdelki vključeni v uradni nadzor materialov in izdelkov,

Materiali in izdelki morajo imeti vidno oznako, da imajo dovoljenje za uporabo.

VELJAVNOST
Od 5.12.2002 dalje.

PRAVNI VIR
Pravilnik o o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 98/2002)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snov, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *