Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki živali

Avtor: | Objava: 10.10.2002Vsak prevoznik, ki prevaža živali, ki so pod veterinarskim nadzorom, mora biti evidentiran pri Veterinarski upravi RS.

Prevoznik živali je dolžan zagotoviti:
- da iz vozila ne padajo oziroma iztekajo iztrebki, stelja ali krma,
- da živali nikoli ne pridejo v stik z živalmi nižjega zdravstvenega statusa, med katerimi je možen prenos določene kužne bolezni,
- po vsakem opravljenem prevozu vozilo očistiti in razkužiti.

Za vsako vozilo je prevoznik živali dolžan voditi evidenco, iz katere so razvidni naslednji podatki:
- kraj in datum nakladanja in registracijska številka kmetijskega gospodarstva izvora pošiljke živali,
- kraj in datum razkladanja in registracijska številka kmetijskega gospodarstva prejemnika pošiljke živali,
- vrsta, kategorija in število živali, ki se prevažajo,
- kraj in datum razkužbe vozila,
- številke veterinarskih spričeval, ki spremljajo pošiljko živali.

Vse te podatke mora prevoznik hraniti 3 leta.

VELJAVNOST:
Od 19.10.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
(UL RS 85/2002)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *