Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozniki in vozila za prevoz skupin otrok

Avtor: | Objava: 18.10.2004Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok, velja za vsa vozila, razen za avtobuse, ki jih prevozniki uporabljajo v javnem linijskem prevozu za prevoz skupin otrok in za voznike, ki ta vozila vozijo. 

Vozila, ki prevažajo skupine otrok, morajo biti primerno označena. Njihova oznaka je:
- kvadratne oblike,
- velikosti 400 mm x 400 mm,
- oranžne barve,
- s 53 mm širokim črnim robom in
- s simbolom dveh otrok v črni barvi;
- znak mora odsevati svetlobo.  
 
Ne glede na to določilo pa se sme sprednjo stran avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 16 sedežev in torej nima prostora za omenjeno označbo, označiti z manjšim znakom, v velikosti 250 mm x 250 mm z 20 mm širokim robom.  

Znak mora biti nameščen
:
- na levi sprednji in zadnji strani vozila;
- tako, da ga je moč z lahkoto odstraniti;
- spodnji rob znaka ne sme biti od tal cestišča oddaljen več kot 90 cm.  

Znak sme biti na vozilo nameščen samo takrat, ko se z njim prevaža skupina otrok. 

Voznik, ki vozilo vozi, mora imeti vozniško dovoljenje najmanj 3 leta, voznik, ki vozi vozilo, ki ima več kot 16 sedežev, pa mora imeti tudi vozniško dovoljenje D kategorije in mora najmanj eno leto voziti motorna vozila D kategorije. 
 
VELJAVNOST:
Od 12.10.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (UL RS 110/2004)
Zakon o varnosti cestnega prometa (UL RS 83/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *