Pogoji za gradnjo podzemnih objektov

Avtor: | Objava: 10.10.2003Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin med drugim določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati gradbeno podjetje, ki želi izvajati določena gradbena dela.
 
1. Podzemne objekte lahko gradijo le izvajalci, ki imajo za to ustrezno usposobljene delavce, razpolagajo z ustrezno opremo in so za ta dela registrirani.
2. Uporabljati morajo brezhibne in atestirane stroje, ki jih upravljajo ustrezno usposobljeni strojniki.
3. Transportna vozila morajo biti opremljena z ustreznimi lučmi in signalizacijo ter gasilnim aparatom.
4. V projektu za izvajanje del je potrebno določiti transportne poti ter zavarovanje odprtin in drugih nevarnih delov.
5. Vsi delavci morajo biti zaščiteni z osebno zaščitno opremo.
6. Dela na gradbišču je potrebno ves čas strokovno nadzirati ter preprečevati dostop nepoklicanim osebam.

VELJAVNOST:
Od 15.10.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin (UL RS 95/2003)
Zakon o rudarstvu (UL RS 56/99, 110/2002) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *