Pogoji za izdelavo in prodajo homeopatskih izdelkov

Avtor: | Objava: 07.09.2004Pravilnik o homeopatskih izdelkih je pomemben za vse proizvajalce in prodajalce homeopatskih izdelkov. Določa namreč natančne pogoje, pod katerimi se homeopatski izdelki lahko proizvajajo in dajejo v promet.  

Homeopatske izdelke je dopustno izdelovati le s posebnim dovoljenjem Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, izdelki pa morajo biti v skladu z določili Evropske farmakopeje.  

Homeopatske izdelke je dopustno dajati v promet le z dovoljenjem Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, izjema pa velja za magistralne homeopatske pripravke in galenske homeopatske izdelke.   
 
Homeopatski izdelki, ki se dajejo v promet, morajo biti obvezno opremljeni z naslednjimi podatki v slovenskem jeziku:
- znanstveno ime homeopatske surovine in stopnja razredčitve;
- ime in naslov imetnika dovoljenja za promet in proizvajalca;
- farmacevtsko obliko;
- način uporabe izdelka;
- vsebina (masa, volumen, število enot);
- navodila za shranjevanje;
- rok uporabnosti izdelka;
- posebna dodatna opozorila, če je potrebno;
- način izdajanja izdelka;
- izdelovalčeva številka serije izdelave izdelka;
- navedbo: »Homeopatski izdelek, ki nima dokazanih zdravilnih učinkov«;
- opozorilo: »Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če se znaki bolezni ne izboljšajo!«;
- opozorilo: »Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom!«  
 
Poleg naštetih podatkov ni dovoljeno na embalaži navajati nobenih drugih podatkov!  
 
Pravilnik izrecno prepoveduje kakršnokoli oglaševanje homeopatskih izdelkov.  

VELJAVNOST:
Od 28.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o homeopatskih izdelkih (UL RS 90/2004)
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (UL RS 101/99, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *