Pogoji za izpolnjevanje statusa invalidskega podjetja

Avtor: | Objava: 12.03.2004V podjetju zaposlujete oz. nameravate zaposliti tudi invalida/-e. Ali se lahko vaše podjetje opredeli kot invalidsko podjetje oz. katere pogoje mora izpolnjevati gospodarska družba, da se lahko opredeli kot invalidsko podjetje?  

1. Status invalidskega podjetja lahko pridobijo le družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba. Samostojni podjetnik ali družba z neomejeno odgovornostjo tega statusa ne more pridobiti.  

2. Invalidsko podjetje mora med celotnim poslovnim letom usposabljati in zaposlovati najmanj 40 % invalidnih oseb glede na število vseh zaposlenih v družbi. Zakon ne določa, da morajo biti v celotnem poslovnem letu zaposlene iste invalidne osebe, pomembno je le, da njihov skupni delež celo poslovno leto dosega najmanj 40 % zaposlenih v družbi.  

3. Za pridobitev statusa invalidskega podjetja pa je potrebno še predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije. Zgolj usposabljanje in zaposlitev zadostnega števila invalidnih oseb nemreč še ne zadoščata za pridobitev statusa invalidskega podjetja, pač pa predstavljata le pravno osnovo za pridobitev ustreznega soglasja.  

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *