Pogoji za pridobitev dovolilnic v mednarodnem cestnem prometu

Avtor: | Objava: 10.09.2002Domači prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnico za prevoze v mednarodnem cestnem prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- vpisan je v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu pri ministrstvu,
- ima licenco za mednarodni cestni prevoz blaga oziroma je priglašen za opravljanje prevozov za lastne potrebe,
- je pravočasno vložil vlogo za pridobitev dovolilnic pri delilcu (organizaciji, ki je pooblaščena za delitev dovolilnic),
- ima poravnane davčne obveznosti.

Delilec dovolilnic vpiše prevoznika, ki je vložil vlogo, v evidenco prevoznikov ter glede vpisa oz. zavrnitve vpisa izda odločbo, zoper katero se prevoznik lahko pritoži na ministrstvo v roku 8-ih dni.

Kriteriji, ki se upoštevajo pri delitvi dovolilnic, so:
- skupno število motornih vozil,
- število motornih vozil na dovolilnico,
- kvaliteta voznega parka,
- število voznikov v delovnem razmerju,
- število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem obdobju,
- višina dobička,
- število kršitev zakona,

Pravilnik posamezne kriterije tudi podrobneje opredeljuje.

Delilec razdeli dovolilnice na podlagi letnega plana delitve dovolilnic, v katerem so določene dovolilnice, ki se bodo v naslednjem delilnem letu dodelile in tiste, ki se ne bodo dodelile, čeprav je za njih nekdo zaprosil.

VELJAVNOST:
Od 25.9.2002

PRAVNI VIR:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 59/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *