Pogoji za pridobitev statusa lokalnega oziroma regionalnega radijskega ali televizijskega programa

Avtor: | Objava: 10.10.2002Vsi, ki želijo na lokalnem oziroma regionalnem nivoju pričeti z oddajanjem radijskega ali televizijskega programa, morajo za to dejavnost pridobiti poseben status, ki ga podeljuje Agencija RS za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto.

Pogoji za pridobitev statusa lokalnega/regionalnega radijskega ali televizijskega programa so:

- radijski programi morajo vsebovati najmanj 30% lastne produkcije v dnevnem oddajnem času (med 6. in 20. uro); televizijski programi morajo vsebovati najmanj 30% lastne produkcije v dnevnem oddajnem času (med 8. in 24. uro);
- minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega programa je 3 ure dnevno 4 dni v tednu; minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega programa je 5 ur dnevno in se predvaja vsak dan;
- zagotovljeno mora biti objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev, ter uravnoteženo predstavljanje različnih mnenj;
- imenovan mora biti programski odbor, v katerem so zastopani tako interesi skupnosti kot interesi izdajatelja programa;
- programske vsebine so pretežno lokalnega/regionalnega programa in jih sooblikujejo prebivalci skupnosti.

Za pridobitev statusa mora izdajatelj programa vložiti pisno vlogo na Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS. Vlogi je potrebno priložiti:
- akt o ustanovitvi programskega odbora,
- programsko zasnovo,
- tedensko programsko shemo,
- aktualen tedenski spored.

Pravilnik okvirno določa, s čim naj se programske vsebine ukvarjajo oziroma kakšen naj bo njihov namen, da bi program izpolnjeval pogoje za pridobitev statusa. Končna presoja pa je v pristojnosti Agencije in Ministrstva za kulturo.

Financiranje teh programov bo določeno s posebnim pravilnikom, ki bo sprejet najkasneje do 15.12.2002.

VELJAVNOST

Od 5.10.2002 dalje.

PRAVNI VIR
Pravilnik o programih posebnega pomena
(UL RS 85/2002)
Zakon o medijih (UL RS 35/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *