Pogoji za promet z nevarnimi kemikalijami

Avtor: | Objava: 30.01.2004Trgovce, ki prodajate (nevarne) kemikalije ter podjetnike, ki se ukvarjate z dejavnostmi, katerih sestavni del je tudi promet s kemikalijami, opozarjamo na nov Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami. 
 
Glede prodaje kemikalij, pravilnik določa:
- Kemikalije, ki so označene kot zelo strupene, strupene, mutagene, rakotvorne ali strupene za razmnoževanje, se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah.
- Ostale nevarne kemikalije se lahko prodajajo v trgovinah z mešanim blagom, vendar morajo biti ločene od ostalega blaga in ne smejo vplivati na ostalo blago.  

Osebe, ki opravljajo promet s strupenimi in zelo strupenimi kemikalijami, morajo voditi posebne evidence o izdaji teh kemikalij. 

Na mestu prodaje nevarnih kemikalij mora biti izobešeno napotilo uporabnikom, iz katerega so razvidni podatki o oznakah na kemikalijah
, na zahtevo uporabnika pa mu morajo osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, dati podrobnejša pojasnila in navodila.  
 
VELJAVNOST:
Od 30.1.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
(UL RS 2/2004)
Zakon o kemikalijah (UL RS 110/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *