Pogoji za ravnanje z zmrznjenimi živili

Avtor: | Objava: 10.08.2002Vsem pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili, je namenjen Pravilnik o varnosti zmrznjenih živil, ki natančno določa opremo in pogoje shranjevanja zmrznjenih živil.
 
Oprema, ki se uporablja za hitro zamrzovanje, shranjevanje, prevoz in razdeljevanje zmrznjenih živil ter hladilne omare, morajo biti takšna, da zagotavlja zahtevano temperatura zmrznjenih živil.
 
Nosilci živilske dejavnosti morajo temperaturo dokumentirati in dokumentacijo predložiti ob uradnem nadzoru. Vse zabeležene meritve je potrebno datirati in jih, glede na lastnost živila, shranjevati najmanj 3 leta.
 
Prevozna sredstva, skladišča in skladiščni prostori za zmrznjena živila morajo biti opremljeni z merilnimi napravami, ki beležijo temperaturo zraka v enakomernih časovnih razdobjih. Merilne naprave, ki se nahajajo v prevoznih sredstvih morajo biti potrjene s strani organa, ki je pristojen za meroslovje.
 
V prometu na drobno mora biti v hladilnih omarah nameščen vsaj en dobro viden termometer.
 
VELJAVNOST
Od 3.8.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Pravilnik o varnosti zmrznjenih živil (UL RS 63/2002)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *