Pogoji za sklenitev pogodbe o nakupu stanovanja

Avtor: | Objava: 12.03.2004Investitorje in kupce stanovanj seznanjamo s tem, da je sprejet nov Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki predpisuje pogoje za sklenitev prodajne pogodbe glede stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki jih investitor ali vmesni kupec proda končnemu kupcu – potrošniku.  

Prodajalec lahko oglašuje prodajo stanovanj ali sklene prodajno pogodbo za stanovanje le, če izpolnjuje naslednje pogoje:
- je lastnik parcele, na kateri gradi, ali imetnik stavbne pravice, ki mu daje pravico graditi stavbo, ki je v celoti ali delno predmet prodajne pogodbe (to pomeni, da je prodajalec vknjižen v zemljiško knjigo kot imetnik lastninske ali stavbne pravice, ali pa da je vložen predlog za vknjižbo, pri čemer so izpolnjeni vsi pogoji za dovolitev vknjižbe ter da je prodajalec za zastopaje v tem postopku pooblastil notarja),
- za gradnjo je izdano dokončno gradbeno dovoljenje,
- v notarski obliki je izdelal splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe – slednje velja le v primeru, če gre za prodajo posameznih delov stanovanjske stavbe. 

Če je prodajalec s kupcem sklenil prodajno pogodbo, ne da bi hkrati izpolnjeval zgoraj naštete pogoje, lahko kupec od pogodbe kadarkoli odstopi! 

Notar ne sme sestaviti notarskega zapisa splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe, če niso izpolnjeni pogoji za sklenitev prodajne pogodbe.  

Za prodajalca, ki sklene prodajno pogodbo, preden izpolnjuje pogoje, je predpisana denarna kazen 1-10 mio SIT, po 1.1.2005 pa bo zgornja meja kazni 30 mio SIT. 

VELJAVNOST:
Od 1.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (UL RS 18/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *