Pogoji za sofinanciranje mladega raziskovalca, ki je vključen v gospodarstvo

Avtor: | Objava: 17.05.2004Podjetnike seznanjamo z možnostjo sofinanciranja mladega raziskovalca, ki dela v vašem podjetju.  

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo določa nove pogoje, pod katerimi lahko prijavite mladega raziskovalca, ki se usposablja pri vas, za sofinanciranje s strani ministrstev, pristojnih za gospodarstvo in za znanost.  

Prijavite lahko mladega raziskovalca, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je državljan RS ali Slovenec brez državljanstva RS, ki pa se lahko v Sloveniji izobražuje pod enakimi pogoji kot državljani,
- je tuj državljan, ki pa ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan RS,
- ima univerzitetno izobrazbo,
- je med študijem dosegel povprečje ocen najmanj 8,00,
- je dopolnil največ 30 let oz. 32 let, če je zaključil magisterij brez finančne podpore ministrstva; starostna meja se lahko poviša v primeru, če je kandidat izkoristil porodniški dopust ali je bil upravičeno bolezensko odsoten.  

Pravilnik je torej uvedel strožje pogoje glede doseženega povprečja ocen, saj je bilo po prejšnji ureditvi mogoče prijaviti tudi kandidata, ki ni dosegal povprečne ocene 8,00, pod pogojem, da je bil že vpisan na podiplomski študij. Poleg tega je znižana tudi starostna meja, ki je bila po prejšnjem pravilniku 33 let.  
 
VELJAVNOST:
Od 8.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo (UL RS 51/2004)
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS 96/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *