Pogoji za unovčevanje menic pri bankah

Avtor: | Objava: 10.04.2003Vse, ki poslujejo z menicami, opozarjamo na novo navodilo za poslovanje z menicami, ki natančno določa roke in pogoje za unovčenje menic. Upnik, ki hoče unovčiti menico, jo mora predložiti banki, ki je označena na menici s klavzulo »plačljivo pri«.
 
Zelo pomembno je, da je menica banki predložena pravočasno, sicer se je ne more unovčiti. Upnik mora banki menico predložiti:
- na dan dospelosti ali
- največ dva delovna dneva po dospelosti ali
- največ 5 delovnih dni pred dospelostjo.
 
Če upnik razpolaga z menico na vpogled, takšna menica dospe v plačilo s predložitvijo banki v plačilo.
 
Ob predložitvi menice banka preveri minimalno naslednje pogoje:
- ali je bila menica predložena pravočasno,
- ali banka vodi transakcijski račun dolžnika, iz katerega naj se menica izplača,
- ali banka razpolaga z nalogom za plačilo menice,
- ali je nalog izdala oseba, pooblaščena za razpolaganje s sredstvi na računu,
- ali ima dolžnik na transakcijskem računu zadostno kritje.
 
Za unovčenje menice morajo biti minimalno izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji.
 
Če katerikoli od zahtevanih pogojev ni izpolnjen, banka menice ne bo unovčila. Če so izpolnjeni vsi pogoji za unovčenje menice, jo banka mora unovčiti.
 
VELJAVNOST:
Od 26.4.2003.
 
PRAVNI VIR:
Navodilo o unovčevanju menic pri bankah (UL RS 35/2003)Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002, 15/2003)
Zakon o Banki Slovenije (UL RS 58/2002, 85/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *