Pogoji za zbiranje osebnih podatkov od posameznikov

Avtor: | Objava: 10.11.2003V podjetju se ukvarjate s prodajo izdelkov in storitev. Izdali ste kataloge z vašo ponudbo. Te kataloge lahko zainteresirani posamezniki naročijo po pošti, izdelke iz kataloga pa lahko po pošti tudi naročijo in plačajo. Ob naročilu (ali kataloga ali izdelka), pa vam morajo zaupati svoje osebne podatke. Tako se vam ustvarja baza osebnih podatkov. Pod katerimi pogoji smete zbirati osebne podatke vaših kupcev oz. naročnikov?  

Zakon o varstvu osebnih podatkov dovoljuje zbiranje osebnih podatkov posameznikov. Vsak posameznik torej lahko posreduje podatke o sebi.  
 
Pri zbiranju osebnih podatkov od posameznika pa morate upoštevati dodatne pogoje, ki jih določa zakon:
1. Posameznik mora pisno privoliti, da se njegovi podatki zbirajo.
2. Posameznik mora biti predhodno seznanjen z namenom zbiranja podatkov ter z namenom uporabe podatkov.  

Zakon izrecno ne določa, da bi moralo biti dovoljenje pridobljeno kot posebna pogodba oz. dogovor - lahko je v obliki določila (druge) pogodbe, naročilnice, priloge k vlogi, …  

Za potrebe zbiranja osebnih podatkov od posameznikov oblikujte ustrezen obrazec, na katerem so vključeni vsi elementi, kot jih zahteva zakon. Od posameznika morate pridobiti ustrezne podatke. Obrazec mora vključevati izjavo, da se posameznik strinja s tem, da se njegovi osebni podatki zbirajo v vaši bazi, hkrati pa tudi informacijo o namenu zbiranja in uporabe zbranih podatkov.  

PRAVNI VIR:
Ustava RS
(UL RS 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 59/99, 57/2001, 59/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *