Podjetnik logo
 

Pomembno za dobavitelje tlačne opreme - priznana veljavnost listin o skladnosti, ki so izdane v tujini

Avtor: | Objava: 10.05.2002Dobavitelji tlačne opreme, s sedežem v RS, ki dajejo v promet oz. v uporabo tlačno opremo, morajo za to opremo pridobiti 'listino o skladnosti'. Po novi odločbi so veljavne tudi 'listine o skladnosti' Evropske skupnost (v nadakljevanju ES).

Nova odločba priznava veljavnost ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o tlačni opremi (97/23/EC).
 
Dobavitelj mora na zahtevo pristojnih organov predložiti kopije originalov ustreznih ES listin o skladnosti, ki so jih izdali priglašeni organi in kopijo originala ustrezne proizvajalčeve ES izjave o skladnosti ter njen slovenski prevod, podpisan s strani pooblaščene osebe dobavitelja.

Odločba velja do pristopa Slovenije k Evropski skupnosti ali do uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.

VELJAVNOST:
Od 9.5.2002.

PRAVNI VIR:
Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami direktive ES o tlačni opremi (UL RS 39/2002)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000)

KOMENTARJI

Če želite svoje mnenje o tem članku deliti z drugimi bralci vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj. Komentarjev ne cenzuriramo, samo v skrajnih primerih, ko gre za spodbujanje nestrpnosti, navajanje h kriminalnim dejanjem ipd. Za mnenja ne odgovarjamo.

 

 

Ime
Naslov *
Vsebina *

Prosimo seštejte petindvajset in osem * 
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *