Pomen registracije znamk

Avtor: | Objava: 03.08.2004Imena izdelkov ali storitev, skupine izdelkov, gospodarskih družb, … postajajo čedalje pomembnejši element premoženja gospodarskih družb, saj predstavljajo pomemben del njihove tržne vrednosti. Zato je seveda nujno, da se tovrstna imena ustrezno zaščitijo!

Kateri so najpomembnejši poudarki pri zaščiti znamke?  

Kot znamko je mogoče registrirati kakršen koli znak, če sta izpolnjena dva pogoja:
- znak omogoča razlikovanje blaga ali storitev,
- znak je mogoče grafično prikazati.  
 
Prijavitelj lahko na obseg varstva znamke vpliva na dva načina:
1. z določitvijo razredov storitev oz. blaga ter
2. z registracijo same pojavnosti znaka.  

Znak razlikovanja je kot znamka ščiten samo v tistih razredih, za katere je  prijavljen! Znamka torej ne »ščiti« imetnika na splošno ampak samo v tistih razredih, za katere je znamka izrecno priznana.   

Poleg dovolj široke določitve razredov blaga oz. storitev, lahko na obseg registracije vplivamo tudi z registracijo same pojavnosti znaka:
V primerih, ko je znamka registrirana v figurativni podobi, npr. kot kombinacija črk in besed v točno določeni pisavi, barvi ali izražena na kakšen drug točno določen način, varstvo obsega le registrirano zunanjo pojavnost znaka.
Če pa je znak, ki je zavarovan kot znamka, sestavljen le iz besed ali črk ali kombinacije le teh, nima pa registrirane figurativne podobe, ima nosilec znamke širšo zaščito. Varstvo znamke v takšnem primeru namreč obsega vse podobe registriranega znaka, napisane v kakršnikoli pisavi, barvi ali izražene na kakršenkoli drug način. 

Pred samo registracijo znaka je potrebno opraviti
predhodno poizvedovanje v registru znamk, ki ga vodi Urad RS za intelektualno lastnino. S preverjanjem obstoječih znamk se izločijo vsaj najočitnejša tveganja, da izbranega znaka ne bi bilo mogoče registrirati kot znamke in seveda tudi pred morebitnimi zahtevki tretjih oseb, ki bi imeli močnejše pravice na znaku razlikovanja ali njemu podobnemu znaku.  
 
Pri preverjanju že obstoječih registriranih znakov je pomembno, da poleg same pojavnosti oziroma zunanje oblike znaka preverimo tudi razrede blaga ali storitev, za katere nameravamo znak registrirati. Zakon o industrijski lastnini namreč določa, da se enak ali podoben znak ne more registrirati za enake oziroma podobne storitve, ni pa izključena registracija enakega ali podobnega znaka za drugačne vrste blaga oziroma storitev.  

Ker postopek registracije znamke zahteva specifična pravna znanja vsekakor predlagamo, da postopek zaščite izvajate v sodelovanju z usposobljenim strokovnjakom. 

PRAVNI VIR:
Zakon o industrijski lastnini
(UL RS 45/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *