Pomoč računovodij pri poročanju o nepremičninah

Avtor: Branka Artnak | Objava: 09.12.2013

S 1. julijem 2013 se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin, zato morajo najemodajalci, tako fizične kot tudi pravne osebe, sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih GURS-u, prav tako je obvezno poročanje tudi za prodajalce nepremičnin, kadar prodajalec pri prodaji obračuna DDV.


Podatke je treba poročati v Evidenco trga nepremičnin, ki je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Za e-pošiljanje podatkov pa lahko podjetnik pooblasti tudi računovodski servis.


Najemodajalci fizične osebe sporočajo podatke bodisi na papirju bodisi elektronsko preko povezave na spletnem portalu PROSTOR, na straneh Evidence trga nepremičnin (spletna stran GURS-a). Za registracijo za uporabo spletne aplikacije je potrebno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. Izdajatelj potrdila mora biti overovitelj, registriran v Republiki Sloveniji. Prodajalci nepremičnin poročajo izključno elektronsko, prav tako najemodajalci pravne osebe.


Roki za poročanje so:

- do 15. v mesecu za pretekli mesec za novo sklenjene pogodbe ali za spremembe pogodbe (spremenjeno višino najemnine), prvič se je torej poročalo do 15. avgusta za pogodbe, sklenjene v juliju 2013,

- najpozneje do 15. decembra 2013 za najemne pogodbe, ki na dan 1. julij 2013 trajajo, ne glede na to, ali bodo v trenutku poročanja še trajale.


Kaj vse zajema poročilo


Pri poročanju moramo zagotoviti podatke o pravnem poslu, ki vključujejo vrsto pravnega posla, podatke o pogodbenih strankah, pogodbeno ceno pravnega posla ali najema, datum pogodbe pri najemu ali lizingu pa tudi datum prenehanja. Poročilo zajema tudi podatke o predmetu posla, ki zajemajo podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, identifikacijske podatke nepremičnine ter tehnične podatke nepremičnine. Po dosedanjih izkušnjah so trenutne najemne pogodbe sestavljene zelo skopo, saj v večini primerov manjkajo bistveni podatki o predmetu posla. Zato je tukaj lahko ključnega pomena kakovosten računovodski servis, ki vas lahko opozori, kaj manjka, kajti brez tega je poročanje nemogoče. Računovodski servis mora torej pri izvajanju poročanja o nepremičninskem davku poznati zakonska določila, da lahko kakovostno svetuje svoji stranki. Zakonsko podlago predstavljajo Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in sprememba pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter način pošiljanja podatkov.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *