Ponudba javnega razpisa v elektronski obliki

Avtor: | Objava: 30.01.2004Elektronsko poslovanje se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih razširilo tudi na področje javnih naročil. Kaj mora upoštevati naročnik javnega razpisa, če želi predložiti ponudbo v elektronski obliki? 

Do nedavnega je po Zakonu o javnih naročilih veljalo, da mora ponudnik ponudbo predložiti osebno ali po pošti in to v pisni obliki. 

Spremenjen zakon pa je uvedel možnost, da lahko ponudnik predloži ponudbo v tudi v elektronski obliki.  

Zakon opredeljuje pojem "elektronska ponudba" na sledeč način: Elektronska ponudba je vsaka ponudbena dokumentacija ali del ponudbene dokumentacije, ki je opredeljena v razpisnih pogojih in je shranjena oziroma posredovana naročniku v elektronski obliki ter ustreza načelom varnega elektronskega poslovanja po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in tvori z drugimi deli ponudbe istega ponudnika nedvoumno zaključeno in smiselno celoto.  

Elektronska ponudba mora biti:
- varno elektronsko podpisana,
- elektronski podpis mora biti overjen s kvalificiranim potrdilom,
- elektronski ponudbi mora biti dodan tudi časovni zaznamek.
- usklajena z načeli varnega elektronskega poslovanja, kot jih določa Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Obliko zapisa in način posredovanja dokumentacije ali dela dokumentacije v elektronski obliki mora v razpisni dokumentaciji opredeliti naročnik.
Naročnik javnega naročila mora tudi izdelati informacijski sistem, ki zagotavlja tehnološko neodvisen sprejem ponudb in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. 

Natančnejša navodila, ki jih bodo naročniki javnih naročil za oddajo ponudb v elektronski obliki morali dodatno upoštevati bo izdal minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za informacijsko družbo. 

Novi Zakon o javnih naročilih bo pričel veljati 30.1.2004, predpis, ki bo natančneje opredeljeval oddajo elektronskih ponudb pa mora minister sprejeti v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve zakona.  

PRAVNI VIR:
Zakon o javnih naročilih
(UL RS 39/2000)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (UL RS 2/2004)
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (UL RS 57/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *