Pooblastilo za zastopanje

Avtor: | Objava: 14.11.2005Z osebo, ki se je predstavljala za zastopnika določene gospodarske družbe, ste sklenili pogodbo o poslovnem sodelovanju. Pozneje se je izkazalo, da ta oseba sploh ni imela (več) pooblastila za zastopanje, saj ji je zastopanec vzel vsa pooblastila že preden je kot (bivši) zastopnik z vami sklenila pogodbo.  

Ali taka pogodba zavezuje vašega poslovnega partnerja? 

Po določbah Obligacijskega zakonika se lahko pogodbe in drugi pravni posli sklenejo tudi po zastopniku. Upravičenost za zastopanje lahko temelji na samem zakonu, pravnem aktu ali pa na podlagi izjave volje zastopanega (torej na podlagi pooblastila). Pravni učinek zastopanja je, da pravni posel, ki ga sklene zastopnik v imenu zastopanega v mejah svojih pooblastil, zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko. 

Pogodba, ki jo sklene (bivši) zastopnik, tako ne zavezuje nasprotne stranke, saj pooblastilo ni več veljavno. Izjemoma pogodba veže drugo pogodbeno stranko, če ta pravni posel naknadno odobri, bodisi z izrecno izjavo ali pa s konkludentnim ravnanjem – na primer tako, da od nasprotne stranke sprejme izpolnitev pogodbe oziroma od nje zahteva izpolnitev.  

Če vam je torej nastala škoda, ker ste zaupali zastopniku brez ustreznega pooblastila, ne morete od nasprotne pogodbene stranke zahtevati niti izpolnitve z njene strani, niti plačila nastale škode. Ostanejo pa vam vsi zahtevki do osebe, ki se je »izdajala« za zastopnika, čeprav to v resnici ni bila.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *