Popravek davčnega obračuna že v skladu z zadnjimi spremembami ZDavP-2

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.04.2013

Pravkar se je iztekel rok, do katerega so morali davčni zavezanci predložiti davčni obračun in s tem izpolniti svojo temeljno davčno obveznost, lahko pa v 60 dneh predložijo njegov popravek.


V skladu z določbami 49. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je naloga davčnega zavezanca, da predloži davčni obračun v predpisanem roku in na predpisan način. V zvezi s predložitvijo davčnega obračuna kaže opozoriti na prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), Uradni list RS, št. 94/2012, ki davčnemu zavezancu, ki ugotavlja svojo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, omogoča predložitev davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti za leti 2013 in 2014 tudi v papirni obliki, za vse ostale davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost, pa še naprej velja, da morajo davčni obračun predložiti v elektronski obliki.


Naknadna predložitev davčnega obračuna še po starem


ZDavP-2 omogoča naknadno predložitev davčnega obračuna tako kot do sedaj - torej, če davčni organ davčnemu zavezancu, ki predloži predlog za poznejšo predložitev davčnega obračuna, to tudi dovoli. Davčni organ bo davčnemu zavezancu praviloma ugodil, če bo zavezanec navedel opravičljive razloge, torej razloge, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma jih odvrniti in preprečujejo predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku, skupaj z dokazi in pojasnili. Davčni zavezanec mora predlog za naknadno predložitev davčnega obračuna vložiti najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je davčni zavezanec v zamudi, oziroma najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev davčnega obračuna - torej najpozneje do 30. junija tekočega leta. Pri tem kaže spomniti, da se šteje davčni obračun, ki je predložen v skladu z dovoljenjem davčnega organa, za pravočasno vloženega in davčni zavezanec ni v prekršku. Če davčni organ naknadne predložitve ne dovoli, izda o tem sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *