Popravilo stvari v solastnini

Avtor: | Objava: 05.07.2004S poslovnim partnerjem ste skupaj kupili delovni stroj, ki sta ga nato tudi oba uporabljala. Sedaj se je na stroju pojavila okvara, ki jo je treba odpraviti, drugače se bo stroj ob nadaljnji uporabi pokvaril v takšni meri, da ga ne bo več mogoče uporabljati. Popravilo bi bilo precej drago, vaš partner pa kljub temu, da je solastnik stroja, noče plačati svojega deleža popravila. Ali lahko stroj popravite sami, nato pa zahtevate povračilo polovice stroškov od solastnika? 

Stvarnopravni zakonik določa, da je potrebno za posle v zvezi z rednim upravljanjem stvari soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti. Kot posli rednega upravljanja se štejejo posli, ki so potrebni za obratovanje in vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. Glede na to, da delovnega stroja brez popravila ni mogoče več uporabljati v skladu z njegovim namenom, gre nedvomno za posel rednega upravljanja stvari. Če sta s pogodbenim partnerjem lastnika vsak polovice stroja, morate zato za popravilo stroja in delitev stroškov imeti tudi njegovo soglasje.  

Če se s solastnikom stroja ne morete sporazumeti, popravilo pa je nujno za redno vzdrževanje stroja, lahko pri sodišču sprožite poseben nepravdni postopek, v katerem bo sodišče odločilo, ali naj se popravilo opravi ali ne in kako se bodo delili stroški v primeru, če se ugotovi, da je popravilo potrebno. 

Da bi se izognili nepotrebnim zapletom z morebitnimi sodišči je smiselno s solstnikom že ob nakupu doseči dogovor o načinu vzdrževanja in popravil stroja, ki po možnosti vključuje tudi že rezervirana finančna sredstva za te namene.  

PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik
(UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *