Poročanje o naložbah v osnovna sredstva

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 14.05.2007

Zavezanci poročanju morajo Statističnem uradu RS poslati letno poročilo o naložbah v osnovna sredstva v obliki izpolnjenega vprašalnika. Kaj sodi v to obveznost in kakšna je kazen za kršitelja?V skladu z Zakonom o državni statistiki (ZDsta) (Uradni list RS, 45/1995 do 9/2001) in Letnim programom statističnega raziskovanja 2007 (Uradni list RS, 130/2006) Statistični urad Republike Slovenije zbira podatke (poleg drugih raziskovanj) tudi o naložbah v osnovna sredstva. Osnovni namen zbiranja teh podatkov je, da želi Statistični urad Republike Slovenije ugotoviti, kolikšen del bruto domačega proizvoda Republike Slovenije je vložen v nabave naložbenih sredstev, iz katerih virov in čemu se financirajo ter kakšen je vpliv teh vlaganj na gospodarsko rast.  

Naložbe v osnovna sredstva se večajo 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila leta 2005 rast naložb v nova ali rabljena osnovna sredstva 3,1-odstotna, kar pomeni realno povečanje, saj je bila povprečna stopnja inflacije 2,5-odstotna. Najvišji delež so imele naložbe v gradbena dela (48,2 odstotka), sledile so naložbe v stroje, opremo in prometna sredstva (47,8 odstotka), neopredmetenim sredstvom, biološkim sredstvom pa je bil namenjen samo manjši delež naložb (štiri odstotke). Razporeditev naložb po področjih v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je največji delež naložb (39 odstotkov) v osnovna sredstva ustvarila industrija (področja: C – rudarstvo, D – predelovalne dejavnosti, E – oskrba z električno energijo, plinom in vodo in F – gradbeništvo), sledili so ji promet, skladiščenje, zveze (področje I - promet, skladiščenje in zveze) s 17,6 odstotka, nato trgovina in popravila motornih vozil (področje G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe) s 13,2 odstotka in javna uprava (področje L - dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje) z 11,4 odstotka vseh naložb.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *