Poročanje skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oz. nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oz. investicijskega sklada

Avtor: | Objava: 10.12.2004Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oz. nepravilnostih pri poslovanju družbe za upravljanje oz. investicijskega sklada, zadeva predvsem skrbnike investicijskih skladov in družb za upravljanje.  

Skrbniki investicijskih skladov in družb za upravljanje morajo mesečno poročati Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, njegovih podzakonskih predpisov ali drugih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada oz. družbe za upravljanje.
 

Za poročanje o nepravilnostih predvideva pravilnik poseben obrazec SB/NADZOR, ki ga skrbnik pošilja le v primerih kršitev; če le-teh ni, mu poročila ni potrebno pošiljati. 

Če se zgodijo večje nepravilnosti, gre za primere izrednega poročanja, ki ga mora skrbnik izvršiti v treh delovnih dneh od ugotovljene nepravilnosti oziroma kršitve.  

V tovrstnem poročilu je potrebno navesti:
- firmo družbe za upravljanje ali investicijskega sklada,
- kratek opis nepravilnosti oziroma kršitev,
- datum nastanka kršitev oziroma nepravilnosti. 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe. 

VELJAVNOST:
Od 12.12.2004. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kršitvah oziroma nepravilnosti pri poslovanju družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada (UL RS 126/2004)
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (UL RS 110/2002, 73/2003, 32/2004, 42/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *