Posebni linijski prevozi

Avtor: | Objava: 29.06.2004Prevoznike obveščamo, da so se s spremembo Zakona o prevozih v cestnem prometu delno spremenile kategorije prevozov, ki se opravljajo kot posebni linijski prevoz.  

Po do sedaj veljavni ureditvi se je kot poseben linijski prevoz opravljal tudi prevoz invalidov ter potnikov, ki so potrebni medicinske nege, kar sedaj ne velja več.  
 
Kot posebni linijski prevoz se sedaj lahko opravljajo samo sledeče vrste prevozov:
- prevoz delavcev na delo in domov,
- prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo,
- prevoz vojakov in njihovih družin med domom in vojašnico.  

Po dosedanji ureditvi se je prevoz delavcev opravljal kot posebni linijski prevoz le v primeru, če je šlo za prevoz delavcev med bivališčem in deloviščem, če je šlo za opravljanje dela sezonskega značaja. Poleg tega se do sedaj kot poseben linijski prevoz ni opravljal prevoz dijakov in študentov, temveč le prevoz šoloobveznih otrok med domom in šolo, sedaj pa je ta kategorija prevozov razširjena še na prevoz dijakov in študentov.  
 
S spremembo zakona se je odpravila tudi določba, po kateri je bilo možno z dovoljenjem Direkcije RS za ceste kot poseben linijski prevoz opravljati tudi prevoz potnikov, ki sicer ne spadajo v kategorije za opravljanje posebnega linijskega prevoza, če je šlo za prevoz v kraje in iz krajev, kjer ne obstaja javni linijski prevoz potnikov. 

Še vedno pa veljajo določbe, da prevoznik pri opravljanju posebnih linijskih prevozov ne sme prevažati drugih potnikov ter da mora za posebne linijske prevoze skleniti posebno pogodbo z naročnikom prevoza, ki jo mora imeti skupaj s seznamom potnikov v vozilu.  

VELJAVNOST:
Od 11.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (UL RS 63/2004)
Zakon o prevozih v cestnem prometu (UL RS 113/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *