Posestno varstvo

Avtor: | Objava: 14.12.2004Najeli ste delovni stroj, s katerim ste nameravali opraviti gradbena dela. Stroj ste prevzeli od najemodajalca ter ga pripeljali na dvorišče svojega podjetja. Naslednji dan se pri vas pojavi oseba, ki trdi, da je lastnik stroja, in stroj odpelje. Ali imate sedaj možnost, da na kakršenkoli način ukrepate proti osebi, ki vam je odpeljala stroj, ali pa ima to možnost le lastnik stroja?  

Veljavna zakonodaja varuje tako lastnika, kot tudi posestnika stvari. Stvarnopravni zakonik posest opredeljuje kot dejansko oblast nad stvarjo, kar pomeni, da ste v primeru, če ste stroj pripeljali na svoje dvorišče, vsekakor posestnik tega stroja.  

V zgoraj opisanem primeru je prišlo do tipičnega motenja posesti nad strojem, zaradi česar lahko kot zadnji posestnik stroja pred sodiščem zahtevate sodno varstvo zaradi motenja posesti. V tem primeru morate zoper osebo, ki je odpeljala stroj, pri sodišču vložiti tožbo zaradi motenja posesti, s katero boste zahtevali, naj vam ta oseba vrne stroj v posest.  

Sodišče bo pri odločanju o motenju posesti ugotavljalo le, ali ste bili vi posestnik stvari in ali je tretja oseba motila vašo posest. Če bosta ugotovljeni obe dejstvi, bo sodišče odločilo, da vam je tretja oseba z odvzemom stroja motila posest. Tudi v primeru, če bi se ugotovilo, da je oseba, ki vam je odpeljala stroj, dejanski lastnik stvari, imate zoper njega posestno varstvo. 

Rok za uveljavljanje pravice do sodnega varstva pa je kratek in sicer 30 dni od dneva, ko je posestnik izvedel za motenje posesti in storilca, najkasneje pa v enem letu, odkar je motenje nastalo.    

PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik (UL RS 87/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *