Poskusna doba

Avtor: Drago Mežnar | Objava: 07.04.2008Spoštovani, v podjetju pripravljam sistemizacijo podjetja. Vendar sem naletela na težavico. Zanima me, ali sta zakonsko določena poskusna doba delavca ob sprejetju na delovno mesto in odpovedni rok delavca. Če sta, bi vam bila zelo hvaležna, če mi poveste, kje lahko te podatke dobim. Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem! Lepo pozdravljeni! 

Poskusno delo je namenjeno delodajalcu in delavcu. Delodajalec v preizkusnem obdobju preveri, ali je delavec sposoben opravljati dela, za katera je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Delavec pa v preizkusnem obdobju tudi lahko ugotovi, ali mu zaposlitev po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi ustreza.

Poskusno delo določa 125. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 s spremembami in dopolnitvami – ZDR).

V skladu z 2. odstavkom 20. člena ZDR mora delodajalec s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Ta obveznost ne velja za manjše delodajalce. Pogoji morajo biti kandidatom jasni ob objavi prostega delovnega mesta.  

Trajanje poskusnega dela se določi s splošnim aktom, vendar pa glede na izrecno zakonsko določbo ne sme trajati dlje kot 6 mesecev. ZDR tudi določa, kdaj se izjemoma lahko poskusna doba podaljša (2. odstavek 125. člena ZDR). Ker pa sam ZDR ne določa, kolikšna odsotnost delavca je potrebna, da pride do podaljšanja, je umestno to določiti s kolektivno pogodbo ali drugimi akti delodajalca. 

Če ni s kolektivno pogodbo oziroma drugim aktom delodajalca določeno spremljanje poskusnega dela, ga je treba urediti s pogodbo o zaposlitvi.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *