Posledice gradnje na tujem zemljišču

Avtor: | Objava: 27.08.2004Z lastnikom gradbene parcele ste se dogovorili, da lahko na njegovi parceli na svoje stroške zgradite poslovni objekt za opravljanje svoje dejavnosti. Po tem, ko ste objekt zgradili, pa se je lastnik parcele premislil in vam ne dovoli njegove uporabe. Kaj lahko sedaj storite glede na to, da ste v izgradnjo vložili velika sredstva? 
 
Ne glede na to, da ste poslovni prostor v celoti zgradili na svoje stroške, po veljavni zakonodaji niste postali lastnik te stavbe, saj ste jo zgradili na nepremičnini, ki ni vaša. Zaradi tega tudi ne morete zgolj na podlagi dejstva, da ste zgradili objekt, zahtevati, da se vpišete v zemljiško knjigo kot lastnik nepremičnine.  

Zakon pa vam daje možnost, da od lastnika nepremičnine zahtevate, da vam povrne tisto, za kar je bil obogaten – torej predvsem to, za kolikor se je zaradi izgradnje povečala vrednost njegove parcele. Vendar pa zakon daje to možnost le v primeru, če ste gradili s soglasjem lastnika. Če ste se dogovorili za izgradnjo določene vrste objekta, vi pa ste nato brez nadaljnjega dogovarjanja z lastnikom zgradili npr. večji in dražji objekt, ne boste mogli zahtevati povračila celotne obogatitve lastnika parcele, temveč le v tolikšnem delu, kot bi bil lastnik obogaten zaradi dogovorjenega obsega gradnje! 

Možno pa je tudi, da se z lastnikom parcele dogovorite, da bo na nepremičnini (torej na parceli in zgrajenem objektu) nastala solastnina. Šele na podlagi tega dogovora lahko zahtevate, da vam lastnik parcele izstavi listino, ki vam bo omogočala vpis solastnine v zemljiško knjigo.  
 
V skladu z določbo Obligacijskega zakonika je rok za vložitev zahteve za izstavitev zemljiškoknjižne listine 10 let, začel pa bo teči z dnem, ko ste izgubili posest nepremičnine in sicer ne glede na to, ali ste posest izgubili zaradi poteka pogodbe ali pa zato, ker vam je lastnik protipravno onemogočil nadaljnjo posest nepremičnine.  
 
Vse zgoraj navedeno velja tudi v primeru, če ne gre za gradnjo novega objekta, temveč tudi, če gre za prizidavo ali izboljšavo že obstoječe zgradbe. 

PRAVNI VIR:
Stvarnopravni zakonik
(UL RS 87/2002)
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001, 32/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *