Posledice izločitve družbenika iz družbe z neomejeno odgovornostjo (D.N.O.)

Avtor: | Objava: 10.06.2003V družbi z neomejeno odgovornostjo pride do izločitve enega od družbenikov. Na kakšen način lahko posluje ta družba ter kakšna je vloga izločenega družbenika pri nadaljnem poslovanju podjetja?

Izločitev družbenika ne pripelje do prenehanja družbe. Izločeni družbenik tudi po izločitvi iz družbe odgovarja za obveznosti družbe, ki so nastale do objave vpisa prenehanja članstva.

Izločeni družbenik je udeležen tudi pri dobičku ali izgubi družbe pri poslih, ki v času njegove izločitve še niso bili dokončani. V zvezi s tem ima pravico ob koncu vsakega poslovnega leta zahtevati obračun končanih poslov, izplačilo zneska, ki mu pripada in obvestilo o stanju še nedokončanih poslov. Nima pa vpliva na način, kako se ti posli dokončujejo.

Če v družbi ostane samo en družbenik, je le-ta dolžan v enem letu ukreniti vse potrebno, da prilagodi družbo pogojem Zakon o gospodarskih družbah ali nadaljuje z dejavnostjo kot samostojni podjetnik, sicer družba preneha.

PRAVNI VIR
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 45/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *