Poslovanje z elektronskimi računi od leta 2015 naprej

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 07.11.2014


Zanima nas poslovanje z elektronskimi računi od leta 2015 naprej. Za katere naročnike jih bomo morali izdajati in kaj to pomeni za naše poslovanje?

 

Z začetkom leta 2015 se bo začela množična uporaba elektronskih računov, saj bodo proračunski uporabniki prejemali račune izključno v elektronski obliki, kot je to zakonsko določeno v zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. To pomeni, da bodo vsi, ki poslujejo in bodo poslovali s proračunskimi uporabniki, morali izdajati račune za svoje opravljene storitve, prodajo blaga ali izdelkov v elektronski obliki. To pomeni, da bodo morali podjetja in samostojni podjetniki prilagoditi svoje računalniške programe za izdajanje e-računov in skleniti pogodbe s ponudniki teh programov, da bodo lahko izdajali račune in opravljali posle s proračunskimi uporabniki.

 

E-računi niso skenirani računi, ampak so klasični papirnati računi, le da so namesto prek klasične pošte poslani po elektronski pošti. E-računi so izdani v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi navodili, ki so določeni s posebnimi predpisi in tako enakovredno zamenjujejo račune v papirnati obliki.

 

V primeru, da se s proračunskimi uporabniki ne bo poslovalo redno, se bodo e-računi lahko izdajali prek spletnega portala uprave za javna plačila (UJP). To je namenjeno tistim, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom oziroma nimajo tehnične podpore za pripravo e-računov.

 

Proračunski uporabnik, ki bo sprejel račun, ki ni izdan v elektronski obliki, bo kaznovan. Proračunski uporabniki bodo med seboj izključno poslovali in si posredovali račune v elektronski obliki, v papirnati obliki pa bodo še vedno izstavljali račune tistim, ki niso proračunski uporabniki.

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *