Postavitev gradbiščne table

Avtor: | Objava: 29.06.2004Gradbenike obveščamo, da »Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču« natančno določa postavitev gradbiščne table.  

Investitor mora pred začetkom del za gradnjo, za katero je pridobil gradbeno dovoljenje, gradbišče označiti z gradbiščno tablo, ki mora biti postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče.
Pravilnik izrecno določa primere, v katerih postavitev gradbiščne table ni potrebna.  

Gradbiščna tabla imeti naslednje lastnosti:
- velika mora biti najmanj 1 x 1,5 m,
- biti mora pravokotne oblike,
- narejena mora biti iz obstojnih materialov,
- tabla mora biti svetle barve, pisava na njej pa temna in čitljiva z razdalje 15 m. 
 
Gradbiščna tabla mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- naziv objekta,
- številko in datum izdaje gradbenega dovoljenja ter organ, ki ga je izdal,
- podatke o investitorju,
- naziv in sedež projektanta,
- naziv in sedež izvajalca,
- naziv in sedež nadzornika. 

Gradbiščna tabla se lahko odstrani šele, ko je za objekt izdano uporabno dovoljenje! 

VELJAVNOST:
Od 3.7.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču
(UL RS 66/2004)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002, 97/2003, 41/2004, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *