Postopek poimenovanja novih sort rastlin

Avtor: | Objava: 10.05.2003Pridelovalci in žlahtnitelji rastlin, ki vložijo prijavo za vpis nove sorte v sortno vrsto, morajo predlagati tudi poimenovanje nove sorte.
 
Če tega ne storijo niti ob prijavi niti ob pozivu pristojnega organa, bo predlog za vpis nove sorte zavrnjen. Pravilnik kvalitativno opredeljuje način poimenovanja novih sort:
- novo sorto se lahko poimenuje z domišljijskim imenom ali z imenom v obliki kode;
- ime nove sorte mora omogočiti razločevanje med istovrstnimi ali sorodnimi sortami rastlin;
- razločevanje ni zadostno, če se ime nove sorte razlikuje od že registriranega imena le v eni črki, številki ali naglasnem znamenju;
- novo sorto je možno poimenovati tudi z imenom sorte, ki se ne trži več, če je ta sorta že 10 let izbrisana iz liste sort.
 
Pri poimenovanju nove sorte ni dopustno uporabiti naslednjih označb:
- denarnih enot ali strokovnih izrazov, povezanih z maso in meritvami;
- strokovnih izrazov, ki so postali del pogovornega jezika, in katerih potrditev kot imena sorte bi lahko ovirala druge dobavitelje pri trženju semenskega materiala drugih sort;
- izrazov, ki se v skladu s predpisi ne smejo uporabljati za druge namene.
 
Ime sorte tudi ne sme biti zavajajoče, da bi zbujalo napačen vtis o lastnostih sorte, o sorodnosti z drugo sorto, o prijavitelju sorte ipd.
 
VELJAVNOST:
Od 26.4.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (UL RS 38/2003)
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (UL RS 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *