Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe

Avtor: | Objava: 15.02.2005Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja je zanimiv za vse, ki so se izobraževali v tujini in bi radi nadaljevali izobraževanje v Sloveniji ali pa bi radi, da je njihova v tujini pridobljena izobrazba priznana v Sloveniji.  

Pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev, na katerih se vloži zahtevo za priznanje oziroma vrednotenje izobraževanja, ki ga je posameznik pridobil v tujini.  

Posamezni obrazci se uporabljajo za različne namene:
'obrazec N' - Na tem obrazcu mora vložiti zahtevo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja oseba, ki namerava izobraževanje nadaljevati v Sloveniji. Ta obrazec mora oseba predložiti ob prijavi k vpisu na študijski oziroma drug izobraževalni program. Posamezen visokošolski zavod lahko predpiše tudi drugačen obrazec, ki pa mora vsebovati vse podatke v skladu s 17. členom Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.
'obrazec Z' - Na tem obrazcu mora vložiti zahtevo oseba, ki želi doseči priznanje v tujini pridobljene izobrazbe za namen zaposlovanja. Ta obrazec mora predložiti na Ministrstvo za šolstvo oziroma na Ministrstvo za visoko šolstvo.
'obrazec V' – Na tem obrazcu mora vložiti zahtevo oseba, ki želi, da se v tujini pridobljena izobrazba samo vrednoti. Zahtevo mora predložiti na Ministrstvu za šolstvo oziroma na Ministrstvo za visoko šolstvo. 

Poleg podane zahteve na predpisanem obrazcu, mora vlagatelj predložiti še:
- listino o v tujini pridobljeni izobrazbi v izvirniku (po končanem postopku se le-ta vložniku vrne) ter fotokopijo izvirnika;
- overjen slovenski prevod listine o izobraževanju, pri čemer obstajata dve izjemi: 
   1. organ vrednotenja oziroma priznavanja presodi, da le tega ne potrebuje;
   2. vlagatelj iz opravičenih razlogov ne more predložiti overjenega slovenskega prevoda listine, o njegovem izobraževanju pa je vseeno mogoče presojati in izdati mnenje oziroma odločbo;
- dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja (letna spričevala, indeks, ...);
- kratek kronološki opis celotnega izobraževanja;
- druga dokazila, ki so potrebna in jih določi posamezen organ priznavanja oziroma vrednotenja. 

Stroški priznavanja oz. vrednotenja se razlikujejo glede na namen.Vlagatelju, ki želi, da se mu prizna ali vrednoti v tujini pridobljena izobrazba:
za namen nadaljevanja izobraževanja, se stroški ne zaračunavajo;
za namen zaposlovanja in je pri tem potrebno, da Visokošolski zavod izda mnenje o enakovrednosti v tujini pridobljene stopnje izobrazbe in nazivu, mora poravnati dejanske stroške neposredno visokošolskemu zavodu, ki je mnenje izdal.  

Visokošolski zavodi bodo najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve Pravilnika izdelali uradne cenike izdelave tovrstnih mnenj, do tedaj pa se zaračunavajo dejanski stroški, ki nastanejo pri izdelavi mnenja.  

VELJAVNOST:
Od 22.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja
(UL RS 6/2005)
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (UL RS 73/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *