Postopek uveljavljanja pravice do porodniškega dopusta matere

Avtor: | Objava: 10.11.2003Podjetnike seznanjamo s postopkom pridobitve pravice matere do porodniškega dopusta.  

Mati mora pravico do porodniškega dopusta uveljavljati pri Centru za socialno delo (v nadaljevanju: CSD), na območju katerega ima stalno prebivališče. Pri pristojnem CSD dobi tudi vse potrebne obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta.  

Vlogo za priznanje pravice do porodniškega dopusta mora mati vložiti 60 dni pred predvidenim datumom poroda.
Vlogi mora predložiti še:
- zdravniško potrdilo o predvidenem datumu poroda ter
- potrdilo delodajalca, da je pri njem zaposlena. 
 
CSD v roku 15 dni po priznanju pravice do porodniškega dopusta o tem obvesti delodajalca vlagateljice, kateremu pošlje potrdilo o priznanju pravice do porodniškega dopusta.  
 
VELJAVNOST:
Od 4.11.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (UL RS 104/2003)
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (UL RS 97/2001, 76/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *