Postopek vzorčenja in analitske metode za določanje vsebnosti kositra v živilih v pločevinkah

Avtor: | Objava: 01.03.2005Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti kositra v živilih v pločevinkah je pomemben za vse proizvajalce, ki kot embalažo uporabljajo pločevinke.  
 
Pravilnik je posledica usklajevanja z Direktivo Komisije ES z dne 12.2.2004 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih in pločevinkah (UL št. 42 z dne 13.2.2004). 

V prilogi k pravilniku so opredeljene:
metode vzorčenja za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih v pločevinkah in
navodila za pripravo vzorca ter
merila za analitske metode za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih v pločevinkah. 

Vsak vzorec, ki se vzame za uradni nadzor, je potrebno zapečatiti na način, ki onemogoča odstranitev pečata in označiti tako, da je mogoča identifikacija vzorcev. O vsakem vzorčenju je potrebno voditi uradni zapisnik, ki omogoča prepoznavanje vsakega lota (celotna količina živila, ki je bila dostavljena istočasno in za katero vzorčevalec ve ali domneva, da ima enake značilnosti). V prilogi pravilnika je natančno opisano, kako se pripravi laboratorijski vzorec, pri čemer je poglavitno, da se onemogoči onesnaženje reprezentativnega vzorca. 

Vse analitske metode, ki se uporabljajo v okviru uradnega nadzora nad živili, morajo biti v skladu s Pravilnikom o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili. 

VELJAVNOST:
Od 19.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti kositra v živilih v pločevinkah (UL RS 16/2005)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo neposredno v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002, 47/2004)
Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili (UL RS 73/2003, 45/2004, 97/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *