Postopek za prenos telefonske številke

Avtor: | Objava: 05.09.2005Splošni akt o prenosljivosti številk je pomemben za operaterje javno dostopnih telefonskih storitev.  

Zakon o elektronskih komunikacijah določa, da mora biti vsem uporabnikom omogočen prehod med operaterji brez zamenjave številke. S tem se želi povečati število prehodov z enega na drugega operaterja, kar naj bi čez čas prineslo bolj uravnotežene tržne deleže. 
 
Splošni akt določa način izvedbe, tehnične pogoje in druge zahteve glede prenosljivosti številk. 

Uporabnik, bodisi naročnik ali predplačnik, ki želi prenesti svojo številko iz enega omrežja v drugo, mora pri operaterju, na katerega želi prenesti številko, vložiti pisni zahtevek. Ta zahtevek mora vsebovati:
- podatke o številki, ki se prenaša,
- ostale podatke, ki jih operater lahko zbira o naročnikih, v skladu z zakonom in
- zahtevek za preklic naročniškega razmerja (samo v primeru, če se preklicuje tudi naročniško razmerje). 
 
Operater obvesti centralno bazo podatkov o prejemu zahtevka za prenos številke. Ko zahtevek potrdi operater, pri katerem se preklicuje številka, uporabnik ne more več zahtevati preklica prenosa številke. 

Zahtevek za prenos številke se zavrne, če:
- se zahteva nanaša na neobstoječo številko,
- je zahteva vložena s strani nepooblaščene osebe,
- je zahteva nepopolna, tako da prenos številke ni mogoč,
- je na računu uporabnika predplačnika premalo sredstev za kritje stroškov prenosa številke,
- se zahtevana številka že nahaja v postopku prenosa oziroma obstaja predhodno podana zahteva za prenos iste številke,
- je naročniška številka, za katero se zahteva prenos, začasno ali trajno izključena iz omrežja operaterja dajalca številke. 
 
Operater lahko uporabniku zaračuna samo dejanske stroške prenosa številke, vendar največ 2.500 tolarjev za en zahtevek. 
 
VELJAVNOST:
Od 24.8.2005. 

PRAVNI VIR:
Splošni akt o prenosljivosti številk
(UL RS 75/2005)
Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije (UL RS 43/2004, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *