Postopek za pridobitev veterinarskega spričevala

Avtor: | Objava: 01.09.2005Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval se nanaša na nosilce živilske industrije.  

Zakon o veterinarstvu določa, da morajo biti proizvodi živalskega izvora v prometu:
- označeni na predpisan način;
- spremljati jih mora predpisano veterinarsko spričevalo ali potrdilo, s katerim se potrjuje zdravstveno stanje proizvodov oziroma, da na mestu izvora ni bila ugotovljena določena kužna bolezen, ki se lahko prenese z njimi, ali potrjuje druge predpisane zahteve. 

Obravnavani pravilnik določa pogoje naročanja, priprave in izdaje veterinarskih spričeval, ki:
- pri izvozu v države, ki niso članice Evropske unije, spremljajo pošiljke živali, živil, živalskih stranskih proizvodov in reprodukcijskega materiala;
- spremljajo pošiljke neharmoniziranih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju med državami članicami Evropske unije ter pošiljke živali pri nekomercialnih premikih na ocenjevanje, tekme, razstave in druge prireditve. 

Stranka, ki želi odpremiti pošiljko, mora na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije preveriti, ali že obstaja obrazec spričevala.
1.
V primeru, da so potrebne kakšne spremembe spričevala, mora obvestiti uradnega veterinarja OU VURS, da se pripravi ustrezen obrazec spričevala.
2. Če obrazec spričevala že obstaja, je stranka dolžna uradnemu veterinarju VURS najaviti odpremo pošiljke najmanj 3 dni pred samo odpremo. 

V vsakem primeru se je stranka pred najavo odpreme dolžna posvetovati z uradnim veterinarjem Območnega urada VURS glede morebitnih testov in preiskav, ki jih je potrebno izvesti.

Če proizvodi v prometu niso predpisano označeni ali če jih v prometu ne spremlja predpisano veterinarsko spričevalo, Zakon o veterinarstvu za ta prekršek določa denarno kazen
in sicer:
- za pravno osebo, ki stori ta prekršek, od 500.000 do 10,000.000 tolarjev;
- posameznik, ki stori navedeni prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, je kaznovan v višini od 200.000 do 5,000.000 tolarjev;
- odgovorno osebo pravne osebe pa se za navedeni prekršek kaznuje v višini od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev. 

VELJAVNOST:
Od 17.8.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pogojih za izdajo veterinarskih spričeval (UL RS 75/2005)
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001, 110/2002, 45/2004, 62/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *