Postopki oddaje javnih naročil za potrebe upravnih organov

Avtor: | Objava: 08.06.2005Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov prinaša spremembe na področju izvajanja javnih naročil. 

Uredba o skupnih javnih naročilih se uporablja od leta 2003 dalje in omogoča učinkovitejše ter uspešnejše javno naročanje za potrebe državnih organov. 

Pri izvajanju skupnih javnih naročil pa so se pokazale pomanjkljivosti, tako pri pripravi kot tudi pri izvajanju skupnih javnih naročil. 

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o skupnih javnih naročilih se uvaja enostavnejši in učinkovitejši postopek izvedbe skupnega javnega naročanja. 

Zaradi spremembe Zakona o vladi je prišlo do združenja Servisa skupnih služb in Centra vlade za informatiko vlade RS, ki sta bili v skladu s prejšnjo uredbo izvajalec skupnih javnih naročil. S spremembami in dopolnitvami je to funkcijo prevzelo Ministrstvo za javno upravo, katerega pristojnosti in odgovornosti so natančneje opredeljene:
- skrbi za izdelavo predlogov na področju skupnih javnih naročil,
- pripravi predloge sklepov vlade,
- izvaja skupna javna naročila in spremlja njihovo izvajanje. 

Le v izjemnih, vnaprej nepredvidljivih primerih, se lahko za izvajalca posameznega skupnega javnega naročila imenuje tudi drug državni organ. 

Tako imenovana koordinacija se odpravlja, odslej dalje pa jo prevzema izvajalec skupnih javnih naročil. 

Pri postopkih skupnega javnega naročanja se razbremenjuje posamezna ministrstva in uvaja prakso projektnega vodenja in izvajanja skupnega javnega naročanja. 

VELJAVNOST:
Od 28.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov
(UL RS 52/2005)
Zakon o Vladi Republike Slovenije (UL RS 24/2005)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *