Postopki vzorčenja in analitske metode za uradni zdravstveni nadzor določanja dioksinov v živilih

Avtor: | Objava: 20.06.2005Za proizvajalce živil, ki v živila dodajajo dioksine in dioksinu podobne poliklorirane bifene (PCB) je pomemben Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za uradni zdravstveni nadzor določanja dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenov v živilih. 

Pravilnik določa:
- postopke vzorčenja živil in analitske metode zdravstvenega nadzora,
- dovoljene mejne vrednosti vsebnosti dioksinov v živilih in
- dovoljene mejne vrednosti vsebnosti PCB v živilih. 

Priloga I k Pravilniku ureja postopke vzorčenja pri zdravstvenem nadzoru
in natančneje določa naslednje:
- za vzorčenje sta pristojna zdravstveni inšpektor in uradni veterinar, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi,
- način vzorčenja, previdnostne ukrepe, pripravo in shranjevanje vzorcev ter zapečatenje in označevanje laboratorijskih vzorcev,
- načrte vzorčenja,
- mejne vrednosti rezultata merjenja. 

Priloga II tega Pravilnika ureja analitske metode, po katerih se uvajajo postopki vzorčenja
in natančneje določa:
- da se prisotnost dioksinov ali dioksinom podobnih PCB izvaja s presejalno metodo,
- zahteve po kakovosti, ki jih je potrebno izpolniti za pripravo vzorca,
- zahteve, ki jih mora izpolnjevati laboratorij,
- zahteve, ki jih morajo izpolnjevati posamezni postopki, ki se uporabljajo pri vzorčenju,
- postopek presejalne analitske metode ter
- vsebino poročila o rezultatih. 

Pravilnik razveljavlja do sedaj veljavni Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenov v živilih (Uradni list RS, št. 134/2003). 

VELJAVNOST:
Od 25.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za uradni zdravstveni nadzor določanja dioksinov in dioksinu podobnih polikloriranih bifenov v živilih
(UL RS 56/2005)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(UL RS 52/2000, 42/2002, 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *