Posvojiteljski dopust

Avtor: | Objava: 27.08.2004Delodajalci se pogosto srečujete s situacijo porodniškega in starševskega dopusta, ko se v družini vaših zaposlenih rodi otrok. Manj pogosta, vendar prav tako pomembna pa je situacija, ko nekdo, ki je pri vas zaposlen, otroka posvoji. Zakon mu namreč daje pravico do posvojiteljskega dopusta. 

Trajanje tega dopusta je odvisno od starosti posvojenega otroka
in sicer znaša:
- za otroka, starega od enega do štirih let, 150 dni,
- za otroka od starosti štirih let do deset let, pa 120 dni.  

Za posvojitev otroka, starejšega od desetih let, zakon ne predvideva posvojiteljskega dopusta.  
 
Posvojitelj lahko za posvojenega otroka izrabi tudi pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka. Vendar v tem primeru posvojitelju poleg zgoraj navedenih vrst dopusta ne pripada še poseben posvojiteljski dopust.  
 
Izrabo posvojiteljskega dopusta lahko zahteva le v primeru, če je dopust za nego in varstvo otroka izrabil v obsegu, manjšem od 150 dni (npr. če posvoji otroka takšne starosti, da do dopolnjenega prvega leta poteče manj kot 150 dni, ki bi jih lahko izrabil). V tem primeru se mu namreč prizna še posvojiteljski dopust v trajanju 150 oz. 120 dni, zmanjšan za dneve izrabe dopusta za nego in varstvo otroka.  
 
Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu in sicer s polno ali delno odsotnostjo z dela; lahko ga izrabljata oba starša oz. posvojitelja hkrati,  skupno trajanje dopusta pa ne sme preseči 150 oz. 120 dni.  

Oseba, ki namerava izkoristiti posvojiteljski dopust, mora o tem obvestiti delodajalca najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo posvojiteljskega dopusta. 

Posvojiteljskega dopusta pa ne more uveljavljati oseba, ki je posvojila otroka svojega zakonca. 

PRAVNI VIR:
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(UL RS 110/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *