Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Avtor: | Objava: 08.03.2005Dokument z naslovom Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji je zanimiv predvsem za zavarovance, ki se bodo upokojili v letu 2005. 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot enega od načinov pridobitve pravic na njegovi podlagi ureja tudi pridobitev starostne pokojnine. 

Starostna pokojnina se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec prejel, oziroma od zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani prispevki v katerihkoli, zanj najugodnejših, zaporednih 18 letih po 1.1.1970.  

Za izračun pokojninske osnove se vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 

Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se preračunajo z valorizacijskimi količniki, s čimer se doseže, da ustrezajo gibanju povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. 

Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo na zaposleno osebo, ki se ugotovi na podlagi uradnih statističnih podatkov, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov v koledarskem letu, za katero se izračunava. 
 
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju minister pristojen za finance za vsako posamezno leto posebej določi in objavi višino povprečne stopnje davkov in prispevkov. 

Za leto 2004 znaša povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, 37,10%. 

VELJAVNOST:
Od 28.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (UL RS 19/2005)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UL RS 20/2004, 54/2004, 63/2004, 136/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *