Povračila stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Avtor: | Objava: 10.01.2005Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo zadeva vse delodajalce in delojemalce.  

Namen uredbe je konkretizacija tretjega odstavka 31. člena Zakona o dohodnini, ki od vlade zahteva, da določi višino povračil določenih stroškov delavca v zvezi z njegovim delom, ki se ne všteva v davčno osnovo. Poleg omenjenega zakona se uredba nanaša tudi na posamezne določbe drugih zakonov: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o posebnem davku na določene prejemke, Zakon o državni upravi. 

Uredba natančno določa višino posameznih povračil in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se povračilo ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  

Konkretno so urejene višine povračil stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za:
- prehrano med delom,
- prevoz na delo in z dela,
- dnevnice,
- prevoz na službenem potovanju,
- prenočevanje na službenem potovanju,
- terenski dodatek,
- jubilejno nagrado,
- odpravnino ob upokojitvi,
- solidarnostno pomoč,
- plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje ter
- višino regresa za letni dopust. 

Vsako izmed povračil v zvezi z delom, ki presega v uredbi določeno višino, se posledično všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in sicer v tistem delu, ki presega z uredbo določen znesek.  

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
(UL RS 142/2004)
Zakon o dohodnini (UL RS 54/2004, 56/2004, 62/2004, 63/2004, 80/2004)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS 40/2004, 54/2004, 70/2004)
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (UL RS 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97)
Zakon o državni upravi (UL RS 97/2004, 123/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *