Povračila za vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje

Avtor: | Objava: 10.06.2003Vse, ki ste vlagali v javno telekomunikacijsko omrežje obveščamo o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Odpravljena je omejitev, da so upravičenci do vračila vlaganj le tiste fizične osebe, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so zaradi pridobitve telefonskega priključka sklepali pogodbe s pravnimi predniki Telekoma in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet do dne 01.01.1995.
 
Upravičencem pripada vračilo za vlaganja v:
- telefonske centrale,
- medkrajevne telefonske vode,
- krajevna telefonska omrežja.

Upravičencem pripada vračilo za vlaganja v celoti.
 
VELJAVNOST:
Od 10.6.2003.

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (UL RS 55/2003)
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(UL RS 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *