Povračilo bruto nadomestil plač delodajalcem za izplačana nadomestila med začasno odsotnostjo od dela

Avtor: | Objava: 20.12.2004Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil določa način povračila nadomestil plač med začasno zadržanostjo delavca od dela. 

Delodajalci morajo pri obračunu nadomestil, poleg obravnavanega pravilnika, upoštevati tudi Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) delodajalcem refundira izplačana nadomestila plač, če predložijo zahtevek za refundacijo z vsemi predpisanimi obračunskimi dokumenti in potrdili.  

ZZZS delodajalcu ne povrne obračunanih nadomestil plač, če:
- jih ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni;
- ne izkaže, da je delavcu iz lastnih sredstev izplačal nadomestila plače za 120 dni v koledarskem letu v primeru začasne nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe;
- ne izkaže, da gre za dve ali več zaporednih odsotnosti zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 dni, in je v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni;
- v primeru začasne nezmožnosti delavca za delo ni odločal imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija, da je odsotnost utemeljena; izjema so le primeri, ko gre za odsotnost zaradi nege, spremstva ali izolacije zavarovane osebe, o kateri odloča njen osebni zdravnik ali če gre za nego otroka, o kateri odloča otrokov osebni zdravnik ali če gre za odsotnost zaradi prostovoljnega dajanja krvi. 

Delavcu pripada nadomestilo plače za delovne dneve oziroma ure samo v primeru, da je bil upravičeno odsoten z dela po določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Višina nadomestila je odvisna od:
- osnove za nadomestilo,
- razloga začasne odsotnosti z dela in
- načina valorizacije osnove. 
 
Nadomestilo plače ne sme biti manjše od zajamčene plače, ne more pa biti višje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. 

Delodajalčeva pravica, da zahteva refundacijo, zastara v treh letih od dneva, ko je bilo nadomestilo plače delavcem izplačano. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko delodajalcu zavrne zahtevek, če ugotovi, da podatki v zahtevku in priloženi dokumentaciji niso pravilni in točni. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
(UL RS 130/2004)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS 20/2004)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS 30/2003, 35/2003, 78/2003, 84/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *