Pravica do izplačila regresa delavcu, ki je odsoten z dela zaradi bolezni

Avtor: | Objava: 10.10.2005Delodajalec ima zaposlenega delavca, ki je v februarju doživel nesrečo, zaradi katere bo, po predvidevanju zdravnikov, odsoten z dela najmanj do konca leta. Ali ima takšen delavec pravico do izplačila regresa za letni dopust in izrabe letnega dopusta?  

Po določbah Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega leta v višini minimalne plače, če je delavec pridobil pravico do letnega dopusta. Pravico do izrabe celotnega letnega dopusta delavec pridobi, ko mu preteče čas delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev – natančneje je čas določen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Če je delavec v tekočem koledarskem letu zaposlen manj kot šest mesecev, pridobi pravico do sorazmernega dela letnega dopusta in posledično sorazmernega dela regresa.  

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec dolžan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek pa najkasneje do 30. junija naslednjega leta.  

Delavec, ki je upravičeno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, je še vedno v delovnem razmerju. Slednje pa je odločilno za pridobitev pravice do letnega dopusta, ki je pogoj za pridobitev pravice do izplačila regresa. Navedeno pomeni, da je delavec, ki je na bolniškem dopustu skoraj celo leto, kljub temu upravičen do izplačila regresa in koriščenja letnega dopusta.  
 
Vendar pa je glede letnega dopusta potrebno upoštevati naslednje:
- če delavec, ki je na bolniškem dopustu, ni izrabil dveh tednov letnega dopusta do konca koledarskega leta, v katerem je delal manj kot šest mesecev, je upravičen do izrabe dopusta v naslednjem koledarskem letu, zmanjšanega za dva tedna;
- če je delavec v koledarskem letu delal najmanj šest mesecev, kasneje pa je zbolel in zaradi bolezni ni izkoristil nobenega dneva letnega dopusta, lahko izkoristi celoten letni dopust iz preteklega koledarskega leta v prihodnjem letu;
- v obeh primerih mora dopust iz preteklega leta izrabiti najkasneje do 30. junija naslednjega koledarskega leta. 

Enaka pravila glede izrabe letnega dopusta, kot je navedeno zgoraj, veljajo tudi za delavce, ki so odsotni zaradi porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *