Pravica ponudnika do dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila

Avtor: | Objava: 04.05.2005Sodelovali ste v postopku oddaje javnega naročila, vendar ste prejeli odločitev, da niste izbrani. Ker je naročnik svojo izbiro obrazložil zelo pavšalno, dejanskih razlogov za naročnikovo odločitev niti ne poznate. Ali lahko zahtevate dodatna pojasnila?  

Vsak ponudnik, ki v postopku oddaje javnega naročila ni bil izbran, sme od naročnika zahtevati dodatno obrazložitev svoje odločitve. 

Zahtevo je potrebno vložiti v 8 dneh od dneva, ko ste prejeli obvestilo o odločitvi naročnika.
 

Ker se na podlagi prejete dodatne obrazložitve največkrat odločate, ali boste postopek nadaljevali z vložitvijo revizijskega zahtevka, je priporočljivo, da od naročnika zahtevate pojasnila, ki jih potrebujete v zvezi z vložitvijo revizijskega zahtevka, kar storite prav z zahtevo po pisni obrazložitvi.   

Naročnik mora na takšno zahtevo odgovoriti v 15 dneh. Dodatna obrazložitev mora že po samem zakonu vsebovati razloge za zavrnitev ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do zavrnjene ponudbe. 
 
Če na podlagi prejete dodatne obrazložitve menite, da je naročnik s sprejemom svoje odločitve prekršil pravila javnega naročanja, smete v roku 10 dni od prejema dodatne obrazložitve vložiti zahtevo za revizijo postopka. 
 
Zahteva za dodatno obrazložitev sicer ni pogoj za vložitev revizijskega zahtevka, je pa smiselno, da se ponudnik predhodno seznani s stališči naročnika, saj lahko tako bolje utemelji svoj revizijski zahtevek. V kolikor ponudnik od naročnika ne zahteva dodatne obrazložitve, pa vseeno želi vložiti revizijski zahtevek, mora to storiti v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji javnega naročila. 

PRAVNI VIR:
Zakon o javnih naročilih
(UL RS 36/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *