Pravice delavcev glede izobraževanja

Avtor: | Objava: 10.03.2002Nov aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije določa, da je izobraževanje delavcev v interesu delodajalca.
 
Iz te določbe sledi, da ima delodajalec do delavca, ki se izobražuje, določene obveznosti.
 
Delodajalec mora delavcu, ki ga napoti na izobraževanje, priznati določene pravice in sicer :
- določeno število prostih dni glede na raven izobraževanja za vsak izpit,
- povračilo storoškov (npr. prevoz, šolnina, kotizacija za seminar, prehrana, bivanje), če jih ne krije delodajalec sam.
 
Kolektivna pogodba pa predvideva tudi, da se med delavci in delodajalci sklene medsebojna pogodba, ki določi pravice in obveznosti obeh. Nekatere od teh pravic so določene že v kolektivni pogodbi, vendar manj natančno!
VELJAVNOST
Od 6.3.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (UL RS 16/2002)
Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije ( UL RS 37/96, 14/99, 50/99 in 73/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *