Pravice delodajalca na avtorskem delu, ki ga zaposleni ustvari v okviru svojega delovnega razmerja

Avtor: | Objava: 03.08.2004Vaše podjetje se ukvarja z dejavnostjo, pri kateri nastajajo avtorska dela. Ta avtorska dela ustvarijo v okviru svojega delovnega razmerja zaposleni delavci. Ali lahko delodajalec uporablja takšno avtorsko delo in kakšne so omejitve?  

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah določa, da se v primerih, ko delo ustvari delavec pri izpolnjevanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca, šteje, da so vse materialne avtorske pravice na tem delu prenesene izključno na delodajalca in sicer za obdobje 10 let, šteto od dokončanja dela, če s pogodbo ni drugače določeno.  

Navedeno pomeni:
- Da sme delodajalec avtorsko delo, ki je ustvarjeno v okviru delovnega razmerja uporabljati, ne da bi bil za to potreben kakršen koli (poseben) pogodbeni prenos pravic.
- Da sme delodajalec, kot izključni imetnik pravic zahtevati, da je le on tisti, ki uporablja avtorsko delo in od uporabe izključi tako delavca kot tretje osebe.
- Za uporabo avtorskega dela delodajalec ni dolžan delavcu plačati nikakršnega nadomestila, razen če se s pogodbo ne dogovorita drugače (npr. pogodba o zaposlitvi). 

Takšen prenos na podlagi zakona velja za dobo 10 let. Po preteku tega časa vse avtorske pravice ponovno pripadajo delavcu.
Delodajalec pa lahko od delavca zahteva, da z njim sklene pogodbo, s katero se ponovno odpove vsem materialnim avtorskim pravicam, vendar mora delavcu v tem primeru plačati določeno denarno nadomestilo. Določilo o daljšem obdobju za prenos pravic je mogoče umestiti tudi v pogodbo o zaposlitvi s posameznim delavcem in na ta način že vnaprej rešiti problematiko avtorskih pravic po preteku 10 letnega obdobja. 

Za določene vrste del velja izjema tudi pri 10 letnem roku prenosa. Taka dela so npr.
- baze podatkov,
- kolektivna avtorska dela (kolektivno avtorsko delo je delo, ki je ustvarjeno na pobudo in v organizaciji fizične ali pravne osebe
- naročnika, ob sodelovanju velikega števila soavtorjev in se objavi ter uporablja pod imenom naročnika - npr. enciklopedije, zborniki),
- računalniški programi. 

PRAVNI VIR:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(UL RS 21/95, 9/2001, 30/2001, 85/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *