Pravice potnikov v letalskem prometu po predpisih Evropske unije

Avtor: | Objava: 17.05.2005Do sprejema Uredbe 261/2004 je bilo varstvo interesov potnikov v letalskem prometu slabo zagotovljeno. Gre za varstvo tistih interesov, ki so prizadeti ob zavrnitvi vkrcanja, zamudi ali odpovedi leta. Večinoma so morali potniki svoje interese uveljavljati z odškodninskimi zahtevki, kar je pomenilo dolgotrajne in drage postopke. Prejšnja Uredba (Uredba 295/91), ki je urejala to področje, je zagotavljala le delno varstvo. 

Zamude in odpovedi letov najbolj prizadenejo potnike. Ker ti velikokrat ne poznajo svojih pravic, za odškodninske tožbe pa se ne odločajo, sami nosijo vso škodo, ki so jo utrpeli zaradi zamud in podobnih vzrokov.   

Uredba 261/2004 daje potnikom določene pravice, ki zagotavljajo, da potniki vsaj minimalno dosežejo povračilo škode oz. neprijetnosti, ki so jim nastala. Za zagotavljanje pravic iz obravnavane Uredbe so zadolženi letalski prevozniki.  

Če pride do zavrnitve potnika pri vkrcanju, odpovedi leta ali zamude (pravica, ki jim gre, je odvisna od tega, za katerega od treh naštetih primerov gre), imajo potniki pravico do:

1. določenega zneska denarja; 250-600 Evrov, odvisno od dolžine predvidenega poleta; v določenih primerih lahko prevozniki zmanjšajo te zneske;

2. izbire med
:
zahtevati povračilo delnega (če je potnik del poti opravil) ali celotnega zneska, ki ga je potnik plačal za vozovnico in, ko je to primerno, zahtevati vrnitev na prvotno točko odhoda;
zahtevati, da se jim omogoči nadaljevanje potovanja do končne destinacije pod primerljivimi pogoji ob prvi možnosti ali
zahtevati, da se jim omogoči nadaljevanje potovanja do končne destinacije pod primerljivimi pogoji kasneje, kakor to ustreza potniku in je to mogoče glede zasedenosti kapacitet; 

3. brezplačne oskrbe, ki vključuje prehrano med čakanjem, v določenih primerih hotelsko namestitev ter prevoze med letališčem in prostorom namestitve pa tudi zagotavljanje določenih brezplačnih komunikacij.  

Potniku gredo določene pravice tudi, ko letalski prevoznik zagotovi let, vendar potnik potuje v razredu, ki je drugačen od tistega, za katerega je plačal vozovnico:
- Če potnik zaradi razlogov na strani letalskega prevoznika potuje v nižjem razredu, kot je tisti, za katerega je kupil vozovnico, bo cena vozovnice znižana za 30-75%, odvisno od destinacije.
- Če potnik potuje v višjem razredu zaradi razlogov na strani letalskega prevoznika, mu le-ta za to ne sme zaračunavati dodatnih zneskov.  

Na koncu je pomembno poudariti še, da znesek, ki ga potnik dobi na podlagi Uredbe, ne prejudicira nadaljnjih odškodninskih zahtevkov, se pa ta znesek lahko odšteje od odškodnine, katere plačilo potnik doseže s klasično odškodninsko tožbo.   

PRAVNI VIR:
Regulation No 261/2004


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *