Pravilnik o varstvu pred mobingom

Avtor: Alenka Maher | Objava: 08.03.2010Sem manjši delodajalec in imam zaposlenih šest delavcev. Ali moram imeti kakršenkoli dokument ali pravilnik, ki ureja področje varstva delavcev pred mobingom?
 
Žal se s področjem trpinčenja na delovnem mestu srečujemo vedno pogosteje, kar pomeni da smo pozabili na vrednote, ki jih ne moremo predpisati z zakoni, lahko pa jih »živimo«!
 
Da ne bi popolnoma pozabili na spoštljive medsebojne odnose in komunikacijo v delovnem okolju, nas na to opozarja prvi odstavek 45. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da je delodajalec dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu.
 
Delodajalec mora imeti splošne akte v primeru, če zaposluje 10 ali več delavcev, kar pa za področje varovanja dostojanstva delavca pri delu ne velja, zato vam priporočamo, da to področje uredite. Možnosti sta najmanj dve: ali pripravite Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom, ali pa sprejmete kodeks. Razlika je sledeča: pravilnik sprejmete tako kakor druge splošne akte v skladu z 8. členom Zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni javno obravnavo in pridobitev mnenja sodelavcev. V primeru sprejema kodeksa pa gre za obojestransko zavezo delodajalca in delavca, ki se s podpisom kodeksa zavežeta, da bosta spoštovala vsa načela spoštljivega medsebojnega odnosa in komuniciranja. Seveda pa mora biti v obeh primerih jasno opredeljen postopek za prenehanje in odpravo mobinga.
 
Če delodajalec ne zagotovi ustreznih ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu, je v 229. členu Zakona o delovnih razmerjih zagrožena kazen od 3.000 do 20.000 evrov, zato vam svetujemo, da postopate v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *